Teostame üldehitus- ja viimistlustöid.

Töid teostavad kogenud töötajad kvaliteetsete tööriistadega. Lisaks teostame vanade konstruktsioonide lammutamise ja ära veo. Peamiseks tegevuspiirkonnaks on Tartu ning Lõuna-Eesti.

  • Terassid
  • Garaazide ja kuuride ehitus
  • Katuste vahetus
  • Soojustamine
  • Akende, uste vahetus
  • Seinad, põrandad ja laed
  • Fassaadid

Teenuse pakkumine hakkab toimuma järgnevalt. Kui klient on võtnud ettevõtjaga ühendust lepitakse kokku aeg objekti vaatamiseks.

Kohapeal fikseerin kliendi vajaduse, soovid ja ootused. Kaardistan olukorra (tehtavate tööde hulk, materjalide vajadus, materjalide ja tööde hinnatase).

Koostan esialgsete tööde plaani, arvestan materjalide maksumuse ja oletatava töödeks kuluva aja.

Lepitakse kokku tööde alustamise aeg. Suuremate mahtude puhul sõlmitakse leping. Kokkulepitud ajal alustatakse töödega, täites kõiki kehtestatuid nõudeid ja ohutus eeskirju. Vajadusel täpsustakse jooksvalt kliendiga kõike telefoni teel.